FACEBOOK

Vízilabda-történelem - így alakult ki a sportág mai jellege

Vízilabda-történelem - így alakult ki a sportág mai jellege
hozzászólás, 2021.05.28.

Képzeljük el, hogy 85 évvel ezelőtt élünk, 1936-ban vagyunk. Három magyar kiadó (a Pesti Napló Rt., Az Est Lapkiadó Rt. és Magyarország Napilap Rt.) közös gondozásában megjelenik A sport című könyv. Ebben az egyes sportágak szaktekintélyei foglalják össze az adott szakág történetét, mutatják be játékuk jellegzetességeit, képet adva arról a szerepről, amit mi magyarok töltünk be abban a bizonyos sportágban. Cikkünk elkészítéséhez az Arcanum adatbázisát (adt.arcanum.hu) használtuk.


A mi kedvenc játékunk elfogadott neve akkor még vízipóló volt. Az alábbiakban Bárány István írását közöljük a könyvből. A törtélemi visszatekintés mellett különösen érdekes a könyvfejezet azon része, amely a sportág fejlődését, ezen belül a magyar vízipóló szerepét mutatja be. (Az eredeti helyesíráson nem változtattunk.)

VíZIPÓLÓ (Bárány István)

A vízi pólójáték idősebb, mint az olimpiai játékok felújításának eszméje, de népszerűségét az olimpiai programba való felvétele teremtette meg.

Angliában ezelőtt több mint hetven évvel kezdtek rendszert vinni a vízi labdázásba. Az angolok sportszeretete hamarosan szórakoztató játékot teremtett a labdázásból, amelynek fejlődése magával hozta az első szabályok kialakulását. 1874-ben rendezték az első vízipóló mérkőzést a Crystal Palaceban. A szabályokat első ízben 1885-ben adta ki az angol Amateur Athletic Association, amely 1888-ban kiírta az első bajnokságot.

Az angol úszósport akkor a kisméretű fedett uszodákba volt beszorítva és így alakult ki a csapatok hetes létszáma, a pálya aránylag kicsiny mérete és az a futball szellemétől merőben eltérő szabály, hogy bizonyos helyzetekben nem szabad túlságosan - nagyot dobni. A sekélyvízű rövid uszodák a vízipóló jellemző sajátságává a párok küzdelmét tették. A labda odarepült egyik párhoz, ezek harcoltak érte, az erősebb eldobta és ha az ide-oda repülés során a kapus hibázott, megszületett a gól.

Ez a játékszellem volt az uralkodó egészen a legutóbbi olimpiai játékokig. Ebben a stílusban került át a vízipólósport a kontinensre és hódította meg egymásután Belgiumot, Svédországot. Hollandiát, Németországot és Franciaországot, hogy Ausztrián keresztül jusson el hozzánk. A múlt század utolsó éveiben kezdte meg hódítását nálunk a vízipólójáték. Nemzetközi szereplésünk azonban csak 1901-ben kezdődött, amikor a MUE a bécsi WAC csapatától 14:0 arányú vereséget szenvedett.

A nemzetközi vízipóló pedig haladt előre a fejlődés útján. 1898-ban az angolok, akik a legutolsó évekig a szabálymódosítások korlátlan urai voltak, átdolgozták a vízipólószabályokat és ezekkel indult a játék az olimpiai bemutatóra.

Az 1904. évi st.-louisi olimpiászon szerepelt először vízipóló a programon, azonban Európából nem vállalkozott csapat az amerikai útra és így a Newyork Athletic Club csapata mint a nemzeti színek védelmére kiszemelt csapat a Missouri AC elleni mérkőzésén nyerte meg az első olimpiai vízipólóbajnokságot. Londonban négy csapat - angol, belga, holland, svéd - vett részt a bajnokságban, melyet Anglia nyert, a döntőben 9:2 arányban verve Belgium csapatát.

Stockholmban már a magyar csapat is résztvett az olimpiai bajnoki versenyeken, de nem jutott szóhoz. A bajnokságot ismét Anglia nyerte Svédország előtt, amelynek csapatát 6:3 arányban verte meg.

Anglia a csonka antwerpeni olimpiászon elért olimpiai győzelme után kiengedte a hegemóniát a kezéből. Az 1924. évben Párizsban azok a csapatok voltak az élen, amelyek nem annyira válogatott, mint inkább összeszokott játékosokból állottak. Az olimpiai bajnok francia csapat zöme Tourcoingból került ki. A második helyezett belga csapatban a közelfekvő Brüsszel és Antwerpen játékosai szerepeltek, míg Amerika egyszerűen a New York Athletic Club csapatát szerepeltette.


Budapesti Hírlap, 1929. augusztus 22.

A párizsi olimpiászon lett ismertté a francia Padou neve, aki először kísérelte meg azt, hogy a meccs elejétől a végéig előre-hátra mozogjon, támadjon, védekezzen, elhagyja emberét és visszaússzon hozzá. Ettől a Padoutól kaphatta Komjádi Béla azt az ötletet, hogy át kell formálni a vízipóló játékstílusát és az új stílussal kell megszerezni a hegemóniát.

Komjádinak elég volt egy év ahhoz, hogy a régi játékosok erényeit összegyúrja az újakéval és új stílust teremtsen meg. A vízipólósport kultúrájának története ettől az időtől fogva összeforr a magyar vízipóló történetével. Egy-egy Backlund vagy Gerard Blitz, Naumann vagy Arne Borg hozhatott új trükköket, azonban a rendszert Komjádi Béla csapata teremtette meg. A svéd csavar, pöckölés, csusza, váltás, szöktetés, lapos és ívelt passz származhatott mástól, egységgé a magyar csapat kovácsolta.

Ezzel a vízipóló egyike lett a legegészségesebb sportoknak. Amikor a testi erő volt csak szükséges a vízipólóhoz, lehetett tréning nélkül vízbeszállni, most azonban hosszú évek lassú munkája szükséges ahhoz, hogy valaki elfogadható vízipólójátékos legyen. Sportszerű életmód és lelkiismeretes víziélet az alapja a vízipólónak. Csak ezek után lehet vízbeszállni és végigküzdeni a háromnegyedórás mérkőzést. így pedig nem erőlteti meg magát a szív és nem árt a játék a szervezetnek.

A magyar vízipólócsapat az 1925. évben 7:2 arányban legyőzte a világbajnok francia válogatottat. Ettől kezdve egy eset kivételével nem szenvedett vereséget a magyar együttes. Az 1926. évi budapesti és az 1927. évi bolognai Európabajnokságok a magyar csapatot tették olimpiai favorittá, azonban 1928-ban Amszterdamban a németek vitték haza a bajnokságot. A vereség oka az volt, hogy a magyar játékstílus szakadatlan munkát követel meg a játékosoktól. A magyar csapat sorra a legerősebb ellenfeleket kapta és nap-nap után mérkőzött. Mikor az erős fizikumú és aránytalanul gyengébb ellenfeleken keresztül a döntőbe jutott német csapattal szemben a rendes játékidő döntetlenül végződött, a magyar izmok és idegek felmondták a szolgálatot.

Amszterdam után azonban visszaszerezte a hegemóniát a magyar együttes. A Klebelsberg Kupa győzelmei 1929, 1930 és 1935-ben, az Európabajnokság 1931. és 1934-ben, a világbajnokság 1932-ben: mind magyar kezekbe jutott.


Így nézett ki egy képes meccstudósítás 1929-ben

A világ vízipólósportjának helyzete azt az állítást igazolja, hogy a válogatott csapatoknak összeszokott emberekből kell állniok. Amíg valaki új stílust nem talál ki, addig ez lesz a gerince a játéktudásnak.

Németország ma kétségkívül a második helyen áll. Ezt azonban csak hatalmas erőfeszítéssel éri el. Berlin nem játszik vezetőszerepet a német vízipólóban, a többi város pedig kicsiny ahhoz, hogy megfelelő anyagot adjon a válogatott számára. A messzefekvő német városokból összeszedett csapat minden technika ellenére sem lehet legjobb.

Belgium egymáshoz közelfekvő kis városaival Svédország Stockholm nagy vízipólókultúrájával, Franciaország Tourcoing Belgiumhoz való közelségével tartja helyét, de vezetőszerepre nem törhet.

Amerikában négy csapat játszik vízipólót : New York, Chicagó, Los Angeles és Hollywood csapata. Csak a két utolsó ismerheti egymást, egyébként több napos járóföldre vannak egymástól a csapatok. Ezért helyezi Amerika előtérbe azt a rendszert, hogy nem válogatottat, hanem klubcsapatot küld nemzeti színeinek védelmére.

Jugoszláviában Dubrovnik, Spanyolországban Barcelona, Hollandiában Amszterdam, Csehszlovákiában Prága, Ausztriában Bécs képviseli egy-két csapattal a vízipólót. Anglia és Olaszország decentralizált sportjával nem alkalmas vezetőszerepre ebben a sportban. Japánnak még nincs olyan vízikultúrája és talán soha sem lesz olyan emberanyaga, amely magas fokra tudná emelni vízipólósportját.