FACEBOOK

Japán

Japán
hozzászólás, 2007.03.19.

válogatott csapata:

1., Tomonaga Eguchi
2., Kan Aoyagi
3., Yasuhiro Haraguchi
4., Naofumi Nishikakoi
5., Koji Tanaka
6., Shoichi Sakamoto
7., Koji Kobayashi
8., Atsushi Naganuma
9., Taichi Sato
10., Yoshinori Shiota
11., Hiroshi Hoshiai
12., Satoshi Nagata
13., Hitoshi Oshima

szövetségi kapitány: Takahisa Minami

Címkék:
Melbourne Japán