FACEBOOK

Hétfőtől az egész országban lehet edzeni és - zárt kapuk mellett - sportrendezvényt tartani

Hétfőtől az egész országban lehet edzeni és - zárt kapuk mellett - sportrendezvényt tartani
hozzászólás, 2020.05.01.

Május 4-étől, hétfőtől az ország egész területén lehet edzéseket, valamint - egyelőre nézők nélkül, zárt körülmények között - sportrendezvényt tartani. Az erről szóló kormányrendelet:MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 96. szám 2365

A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Magyarország egész területén

a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a  kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.


2. §  E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.


3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba. (2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba.


4. §  A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

 
Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök

Címkék:
koronavírus